Krátke rozprávky pre najmenších

ÚVOD

Tieto krátke rozprávky sú určené deťom vo veku
približne od cca 3 do 6-7 rokov.


Ku každej rozprávke je pripojený aj obrázok, aby deti lepšie pochopili o čo v tej, ktorej ide.


V mojich dielach neživé veci, zvieratká, hračky ožívajú a rozprávajú, aj keď v bežnom živote nie.


Detská fantázia však nemá hraníc. Touto formou ju chcem obohatiť o niektoré fakty, ktoré by vo svojom bežnom, či dospeláckom živote isto nezažili.


Na konci rozprávok, ktoré sa samozrejme skončia šťastne, som vložila záver, ktorý by im mal poradiť čo smú, a čo nesmú robiť.


Deti to samé nevedia.

Musíme im to povedať my - dospelí.


Bola by som rada, keby sa z niektorých chýb hlavných postáv aspoň trošku poučili a vyvarovali sa im.


Prajem hlavne deťom, ale aj Vám dospelým, pekné spoločné čítanie.